This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

 • Veiksmīgi noslēgušās LEtERA projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem” (LIAA līg. Nr. L-APA-08-0001) ietvaros īstenotās apmācības

 • Projekta, kurš tika finansēts ar ESF atbalstu un kuru administrēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), īstenošana notika no 2009. gada februāra līdz decembrim. Pēdējās apmācības Projekta ietvaros noslēdzās 2009. gada 22. decembrī.
 • Veiksmīgi noslēgušās biedrības „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”(LEtERA) projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem” (LIAA līg. Nr. L-APA-08-0001) ietvaros īstenotās apmācības.

  Projekta, kurš tika finansēts ar ESF atbalstu un kuru administrēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), īstenošana notika no 2009. gada februāra līdz decembrim. Pēdējās apmācības Projekta ietvaros noslēdzās 2009. gada 22. decembrī.

  Projektā tika īstenoti vadītāju profesionālās attīstības un pilnveides kursi, valodu kursi, AutoCAD plāksnes grafikas paātrinātais kurss, intensīvais sagatavošanas kurss Cisco CCNP sertifikācijai un Alcatel ACFE sertifikācijai. Kursus attiecīgi nodrošināja apmācību sniedzēji SIA „Komercizglītības centrs”, SIA „Valodu mācību centrs”, SIA „Kogra” un SIA „ULSI”.

  Projekta laikā tika apmācīti 610 elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbinieki.

  Projekta ietvaros 196 darbinieki ir papildinājuši un uzlabojuši savas valodu zināšanas, piedaloties Vispārējās angļu valodas kursā ar praktiskās biznesa valodas ievirzi, Specializētās vispārējās un lietišķas angļu valodas kursā, Biznesa korespondences kursā, kā arī Spāņu valodas, Zviedru valodas un Franču valodas kursā.

  SIA „Komercizglītības centrs” nodrošināja mācības astoņos dažādos vadītāju profesionālās attīstības un pilnveides kursos, kuros piedalījās 299 uzņēmumu darbinieki. Kursu ilgums bija no 16 līdz 180 akadēmiskajām stundām.

  Projekta īstenošanas laikā no 2009. gada februāra līdz decembrim AutoCAD apmācības notika 15 grupām, tādejādi apmācot 109 AS „Latvenergo” darbiniekus.

  Projekta īstenošanas noslēgumā 6 uzņēmuma darbinieki piedalījās kursā Cisco CCNP sertifikācijai un kursā Alcatel ACFE sertifikācijai.

  Projekta ietvaros īstenotajos mācību kursos bija iesaistīti 11 LEtERA biedri – SIA „ADI”, SIA „Hanzas Elektronika”, SIA „Lattelecom”, AS „Latvenergo”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA „Lexel Fabrika”, SIA „Maksikoms”, SIA „Micro Dators”, SIA „STE-Vikan” un SIA „ZAAO Systems”.