This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

 • Tiek izstrādāta elektronikas un saistīto nozaru klastera attīstības stratēģija

 • LEtERA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir uzsākusi darbu pie jauna projekta – Elektronikas un saistīto nozaru klastera attīstības stratēģijas izstrāde. Projekts tiek īstenots nolūkā sasniegt sekojošu mērķi – veikt izpēti par klastera izveides un attīstības perspektīvām elektronikas un saistītajās nozarēs un izstrādāt inovatīvu, pasaules tirgū konkurētspējīgu produktu klastera attīstības stratēģiju
 • LEtERA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir uzsākusi darbu pie jauna projekta – Elektronikas un saistīto nozaru klastera attīstības stratēģijas izstrāde. Projekts tiek īstenots nolūkā sasniegt sekojošu mērķi – veikt izpēti par klastera izveides un attīstības perspektīvām elektronikas un saistītajās nozarēs un izstrādāt inovatīvu, pasaules tirgū konkurētspējīgu produktu klastera attīstības stratēģiju

  Uzņēmumu klasteru attīstības veicināšana ir viens no starptautiskajā praksē atzītiem veidiem kā stiprināt nozaru starptautisko konkurētspēju, paaugstināt darba produktivitāti ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un eksportu.

  2008. gadā Latvijā plānots uzsākt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu klasteru attīstības atbalsta programmu, kuras ietvaros tiks piedāvāts atbalsts uzņēmumu klasteru attīstībai, kas ietvers atbalstu klasteru koordinācijai, plānveidīgai klasteru stratēģiju veidošanai un īstenošanai, kā arī kopīgu projektu realizācijai.

  Programmas ietvaros klasteris tiek definēts kā: uzņēmumu, pētniecības, izglītības un citu saistīto institūciju sadarbības tīkls, kas:

  • darbojas noteiktā tautsaimniecības nozarē, vai savstarpēji saistītās nozarēs;
  • Izmanto radniecīgas tehnoloģijas un līdzīga profila darbaspēka resursus;
  • Sastāv no juridiski neatkarīgiem uzņēmumiem, kas ir savstarpēji konkurējoši, un vienlaicīgi realizē savstarpēju sadarbību.