This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Projektam jau pusgads

  • Projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai” (īstenošanas līguma Nr.L-APA-10-0019,projekts APA/1.3.1.1.1/10/02/008) 12.maijā tika nodots pirmais starpposma pārskats izvērtēšanai LIAA.
  • Tikmēr ir noslēgušās arī mūsu pirmās apmācības, kuras sniedza ārvalstu uzņēmums: PIEK I.E.C. BV. Apmācību kursu "IPC standartu grupas un kvalificētas labošanas un remonta inženieru apmācības" ietvaros savu darbinieku kvalifikāciju cēla SIA "Hanzas Elektronika", SIA "Volburg", SIA "STE-Vikan", SIA "Ventspils Elektronikas fabrika" un SIA "Regula Baltija".

    Pēc Līgo svētkiem tiks uzsāktas apmācības jau otrajos datorikas kursos, tā pat turpinās valodu apmācības un citi kursi, kā, piemēram, "Darba aizsardzība un drošība".

    Ieskats IPC apmācībās, SIA "Hanzas Elektronika" rūpnīcā Ogrē, Akmeņu ielā 72.