This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Profesionālās izglītības iestāžu skolotāji papildina savas zināšanas Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrā

  • ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros profesionālās izglītības iestāžu elektronikas programmas pedagogiem bija iespēja maija vidū piedalīties praktiskās darbības seminārā par elektronikas un elektrotehnikas iekārtu elektromagnētiskās savietojamības atbilstības novērtēšanu.
  • Seminārs norisinājās Latvijas elektronikas iekārtu testēšanas centrā, kur tā speciālisti iepazīstināja skolotājus ar aktualitātēm Eiropas Savienības direktīvās un standartiem elektromagnētiskās savietojamības jomā, elektronisko iekārtu emitētajiem traucējumiem un traucējumu noturību. Skolotāji tika iepazīstināti ar ekranēto bezatbalss kameru, kā arī notika praktiskās nodarbības, kuru laikā notika praktisko mērījumu demonstrācijas un eksperimenti bezatbalss kamerā. 
    Seminārā kopā piedalījās vienpadsmit pedagogi no Rīgas Tehniskās koledžas, Ogres Valsts tehnikuma un SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas.