This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

 • Pētījumu projektu konkurss elektronikas, elektrotehnikas un satelīttehnoloģiju jomā (no 2014. gada 7. jūlija līdz 2014. gada 7. augustam)

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties atbalstam rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā!
 • Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs (LEO Pētījumu centrs) ir vadošais partneris, kurš savu sadarbības partneru – zinātnisko institūciju un nozares komersantu – vārdā vada rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanu. Plašāk par LEO Pētījumu centru šeit

  2011. gada 11. aprīlī saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti „Kompetences centri”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 361) LEO Pētījumu centrs un LIAA noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0006 par projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/005 „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros. Plašāk par programmu šeit

  Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 361 68.2 punktu LIAA aicina projektā neiesaistītus komersantus kļūt par LEO Pētījuma centra sadarbības partneriem, lai pieteiktu jaunus nozares vai individuālos pētījumus šādās jomās:
  · elektronikas un elektrotehnikas industriālo tehnoloģiju pētījumu un jaunu produktu izstrāde,
  · satelīttehnoloģiju pētījumu un jaunu produktu izstrāde.

  Jauniem pētījumu projektiem pieejamais publiskais finansējums – 671 847,56 eiro.

  Pētījumu projektu pieteikšana notiek no š.g. 07. jūlija līdz š.g. 07. augustam.

  Pieteikumus sūtīt elektroniski uz info@leopc.lv. Pieteikuma veidlapa (LIAA projekta pieteikuma 8. nodaļa un projekta pieteicēja apliecinājums) pieejama šeit


  Kontaktinformācija LEO Pētījumu centrā:
  Madara Makare, projekta vadītāja
  SIA "LEO Pētījumu centrs"
  Dzirnavu iela 93, Rīga
  Tālr.: +371 29106015 
  E-pasts: info@leopc.lv

  Kontaktinformācija LIAA:
  Aleksejs Korņevs, vadošais eksperts 
  Struktūrfondu vadības un kontroles departaments
  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  Pērses iela 2, Rīga
  Tālr.: +371 67039483
  E-pasts: aleksejs.kornevs@liaa.gov.lv