This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas viedoklis par Rīgas domes pieņemto lēmumu

  • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (turpmāk – LEtERA) pauž Rīgas domei savu viedokli par 2012.gada 15.maijā Rīgas domes pieņēmto lēmumu par bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu visiem Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēniem, diskriminējot jauniešus, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs.
  • LEtERA, kā industrijas pārstāvis uzskata, ka tādējādi tiek turpināts graut profesionālās izglītības prestižs, dodot ziņu sabiedrībai, ka vispārizglītojošo skolu skolēni tiek atbalstīti prioritāri un tikai tad, ja Rīgas domei kādreiz radīsies finansiālas iespējas, tiks arī atbalstīti šīs pašas vecuma grupas jaunieši, bet kuri ir izvēlējušies izglītību iegūt profesionālās izglītības mācību iestādēs.

    LEtERA vēlas vērst Jūsu uzmanību, ka šādi profesionālās izglītības sistēmas skolu audzēkņus diskriminējoši lēmumi ir pret Latvijas industrijas interesēm un neveicina Latvijas jauniešu pievēršanos profesionālajai izglītībai, tādā veidā arī Latvijas darba tirgum netiek piedāvāts profesionāls darbaspēks, kas Latvijas darba tirgum ir nepieciešams jau tagad.


    Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents
    Ilmārs Osmanis