This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

 • Izsludinām Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkursu 2015 (rudens). Pieteikšanās - līdz 2015.gada 26.oktobrim.

 • Konkurss tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” aktivitātes „Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu atbalsts” ietvaros (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003, Līguma Nr. L-KAP-12-0002). 

 • Organizatori: Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LETERA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru.

  Konkursa mērķis: Atbalstīt bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņus elektronikas novirzienā, veicinot audzēkņu spēju un talantu attīstīšanu un pilnveidošanu, kā arī zināšanu un iemaņu nostiprināšu un papildināšanu.

  Prasības konkursa pieteikumam:
  Pulciņam jāsagatavo pieteikums un pulciņa reklāmas video (ne vairāk kā 3 min. garu). Video saturs ir pēc pulciņa brīvas izvēles. Tiks vērtēta reklāmas video oriģinalitāte un cik tas ir informatīvs par pulciņa reālo darbību.
  Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski līdz 2015.gada 26.oktobrim uz e-pastu: letera@letera.lv. 

  Pieteikumu vērtēšana un atbalsta piešķiršana: 
  Pieteikumus vērtē nozares uzņēmumu vadības izveidota komisija, kas lemj par atbalsta piešķiršanu konkursa dalībniekiem. 
  Informācija konkursa dalībniekiem par vērtēšanas rezultātiem tiek izsūtīta līdz 2015.gada 6.novembrim.

  Atbalsts: 
  Pulciņš, kas līdz šim ir saņēmis atbalstu kādā no LETERA organizētajiem pulciņu atbalsta konkursiem, varēs saņemt 2 (divus) robotu izstrādes komplektus un pulciņa skolotāja apmācības darbam ar robotu izstrādes komplektiem.
  Pulciņš, kas līdz šim nav saņēmis atbalstu kādā no LETERA organizētajiem pulciņu atbalsta konkursiem, varēs saņemt atbalstu materiālu iegādei. 

  Kontaktpersona:
  LETERA projektu vadītāja Ilze Segliņa
  tālr.67288360, e-pasts: letera@letera.lv