This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

 • Ievēlēts LEtERA prezidents un valde

 • 21.martā notika ikgadējā LEtERA Biedru sapulce, kurā tika sniegts pārskats par asociācijas darbību 2012. gadā, pārrunāti aktuālie jautājumi un apspriesti asociācijas turpmākie darbības virzieni.
 • Saskaņā ar LEtERA Statūtiem, notika asociācijas valdes un prezidenta vēlēšanas. Sapulces dalībnieki uz nākamo gadu par LEtERA prezidentu ievēlēja SAF Tehnika, AS valdes priekšsēdētāju NORMUNDU BERGU un LEtERA valdes locekļus: 
  • Vitālijs Aišpurs – Arcus Elektronika SIA, valdes priekšsēdētājs 
  • Jānis Avens – Latvenergo AS, IT un T direktors
  • Jānis Bikše – 1 un 2 SIA, valdes loceklis
  • Viktors Kononovs – Volburg SIA, valdes priekšsēdētājs 
  • Oskars Krievs– Rīgas Tehniskā universitāte
  • Jānis Nipers – Rīgas Tehniskā koledža, direktora vietnieks 
  • Ilmārs Osmanis – Hanzas Elektronika SIA valdes priekšsēdētājs , 
  EuroLCDS SIA valdes loceklis
  • Gundars Strautmanis – Lattelecom SIA, izpilddirektora padomnieks
  • Dzintars Zariņš – Dozimetrs SIA, valdes loceklis
  • Aleksandrs Zaslavskis – ALFA RPAR AS, mārketinga direktors