This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Ar 2009. gada 02. septembri turpinās projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem” (LIAA līguma Nr. L-APA-08-0001) ietvaros īstenotās valodu apmācības.

  • LEtERA biedri turpina jau februārī uzsākto apmācības kursu „Vispārējās angļu valodas kurss ar praktiskās biznesa valodas ievirzi” .
  • Šī gada pirmajā pusgadā pilnībā ir noslēgušās apmācības kursā „Franču valoda”, „Zviedru valoda”, „Biznesa korespondence”, kā arī 111 apmācāmie ir apguvuši kursu „Specializētais vispārējās un lietišķās angļu valodas kurss”.

    Turpinās apmācības kursā „AutoCAD plāksnes grafikas paātrinātais kurss” . Uz doto brīdi šo kursu apguvuši 62 apmācāmie no 100 plānotajiem.

    Ar šī gada rudeni uzsākts intensīvs mācību process Vadītāju apmācībās. Septembrī jau noslēgusies jauno vadītāju attīstības programma „Vadītprasme 2”, kā arī turpinās apmācības „Vispārējā vadītāju apmācība uzņēmuma vadīšanas pamatos”, „Vispārējā vadītāju apmācība uzņēmuma vadīšanā”, „Vadītāja profesionāla un personīga izaugsme” un "Vispārējā vadītāju apmācība uzņēmuma vadīšanas pamatos, saīsinātais kurss I un saīsinātais kurss II".