This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Apstiprināts projekts „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir apstiprinājusi Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātē „Klasteru programma”.
  • Elektronikas un elektrotehnikas klasteris ir savstarpēji nesaistītu komersantu, izglītības un pētniecības iestāžu partnerība, kas nodarbojas ar elektronikas, elektrotehnikas, drošības un aizsardzības tehnoloģiju un oriģinālproduktu izstrādi un ražošanu, elektronisko sistēmu un komponentu līgumražošanu, elektronikas iekārtu testēšanu un nozares attīstību kopumā. Projekta mērķis ir veicināt komersantu, pētniecības un izglītības institūciju sadarbību, veicinot nozares kopēju un arīkomersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjoma palielināšanu, inovāciju un jaunu produktu veidošanos elektronikas un elektrotehnikas nozarēs. 

    Šobrīd klastera darbībā ir apvienojušies 22 komersanti, 2 pētniecības un viena izglītības iestāde. Projekta īstenošanas laiks ir 3 gadi.