This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Apstiprināts projekts

  • Sabiedrības integrācijas fonds un LEtERA 2005.gada 10.maijā parakstīja līgumu par projekta "Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos" finansēšanu no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.
  • Sabiedrības integrācijas fonda padome 2005.gada 16.martā ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt projektu "Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos" un piešķirt tam finansējumu no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

    Projekta pieteicējs un īstenotājs ir LEtERA un tā vispārējais mērķis ir rast risinājumu vienai no elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – cilvēkresursu trūkumam, izpētot un izstrādājot rekomendācijas un darbības plānu cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaistei E&E nozarē, kā arī risināt cilvēku ar invaliditāti bezdarba un izglītības pieejamības E&E specialitātēs problēmas.

    Galarezultātā tiks izpētīta situācija par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un izglītības iespējām inženiertehniskā sektorā, kā arī tiks sagatavotas rekomendācijas situācijas uzlabošanai.