This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Актуально

  • Apstiprināts Eiropas Sociālā fonda finansējums LEtERA pieteiktajam projektam „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”

  • Šī darba tirgus pētījuma vispārējais mērķis ir rast risinājumu vienai no elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkumam – vidējā un augstākā līmeņa speciālisti. Pētījuma ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas un ieviešanas plāns identificēto problēmu novēršanai, veicot tam nepieciešamo izpēti un datu analīzi
  • Saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas 2004. gada 16. decembra sanāksmes lēmumu (protokols Nr. P-ESF-2004/10) un Labklājības ministrijas 2005. gada 21. janvāra rīkojumu nr. 17 „Par Eiropas Sociālā fonda atklāta konkursa „Darba tirgus pētījumu veikšanai” projektu pieteikumu apstiprināšanu un noraidīšanu, LEtERA pieteiktais projekts „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē” ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.

    Šī darba tirgus pētījuma vispārējais mērķis ir rast risinājumu vienai no elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkumam – vidējā un augstākā līmeņa speciālisti (tehnologi un inženieri). Pētījuma ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas un ieviešanas plāns identificēto problēmu novēršanai, veicot tam nepieciešamo izpēti un datu analīzi.