This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

  • - Ziemeļu Industriālā fonda projekts Tehnoloģijas mazajiem vidējiem uzņēmumiem “System-on-Chip”

  • Šo projektu atbalsta Ziemeļu Industriālais fonds, tai skaitā Ziemeļu/Baltijas valstis un Islande.

    Projekta mērķis: 
    Izveidot Ziemeļu un Baltijas valstu informāciajs un komunikāciju tehnoloģiju un elektronikas (IKTE) sektora rūpniecības asociāciju sadarbības tīklu speciālistu apmācībai un tehnoloģiju pārnesei.

    Projekta ilgums: 2002. gada oktobris - 2005. gada marts.