This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris

 • Projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

   

  Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu elektronikas un elektrotehnikas produktu ražošanu, veicināt eksportu un celt klastera dalībnieku konkurētspēju, apvienojot kopējā sadarbības tīklā nozares uzņēmumus, pētniecības un izglītības institūcijas

   

  Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības klastera dalībnieku apgrozījuma un eksporta apjomu pieauguma veicināšanai, produktivitātes paaugstināšanai, inovāciju un jaunu produktu veidošanai, cilvēkresursu attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, viedo specializāciju (RIS3) integrācijai, klastera internacionalizācijai, klastera ekselences iniciatīvas novērtējumam, klastera darbības un klastera īstenoto pasākumu koordinācijai, kā arī projekta vadības nodrošināšanai

   

  Projekta budžets sastāda 488235,29 EUR, no kā ERAF atbalsta apjoms veido 414999,99 EUR, bet privātais finansējums 73235,30 EUR. Projekta darbību īstenošanai klastera dalībnieki var saņemt 85% atbalstu

   

  Projekts tiek īstenots no 2017.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 31.oktobrim

   

  Klastera projekta vadītājs:

  Ilgmārs Purmalis

  Tālr. 67288360; klasteris@letera.lv