This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - ES PHARE Biznesa atbalsta programmas projekts ”ELECTRANET” - 2

 • Projekta norise: 
  2003.gada maijs - 2004.gada oktobris

  Projekta mērķis: 
  Atbalstīt Centrālās un Austrumeiropas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas (ITTE) nozares asociācijas, lai palīdzētu asociācijām un to biedriem iepazīties ar ITTE nozari saistīto Eiropas Savienības likumdošanu (Acquis Communautaire).

  Projekta rezultāti: 

  1. Uzņēmumiem noorganizēti semināri, kas tika koncentrēti uz Acquis Communautaire šādās jomās:
  • Vide, veselība un drošība;
  • Telekomunikācijas;
  • Elektrotehnika;
  • Informācijas tehnoloģijas, elektronika un e-komercija.

  2. Noorganizēta konference “Latvijas Elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozare Eiropas Savienībā”, kurā piedalījās ES eksperti, Latvijas ministriju pārstāvji un uzņēmumi, lai kopīgi apspriestu ar likumdošanas jautājumiem saistītās problēmas un aktualitātes;

  3. Acquis Communautaire demonstrācijas pilotprojekts uzņēmumā Arcus Elektronika SIA.

  4. Divi LETERA pārstāvji piedalījās apmācības programmā par ES likumdošanu, kas notika Briselē;

  5. Tika sagatavoti informatīvie materiāli par aktualitātēm ar ITTE nozari saistītajā likumdošanā Latvijā.

  Projekta partneri: 

  • Eiropas ITTE nozares asociācija (EICTA - European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology association), kas bija atbildīga par visa projekta vadīšanu;
  • ITTE nozares asociācijas no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas (LEtERA), Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Ungārijas.
  • ICEL - International Co-operation Europe Ltd