This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - ES PHARE Biznesa atbalsta programmas projekts ”ELECTRANET” - 1

 • Projekta norise:

  2000.gada septembris - 2002.gada oktobris

  Projekta mērķis:

  Palīdzēt stiprināt Centrālās un Austrumeiropas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas (ITTE) nozares asociāciju darbību, dot tām zināšanas, lai atbalstītu asociācijas un tās biedrus izpildīt ES iestāšanās prasības.

  1. Projekta īstenotās aktivitātes notika divos virzienos:
  • asociācijas darbības stiprināšana;

  • uzņēmumu iepazīstināšana ar ES likumdošanu.

  Projekta rezultāti:

  1. Noorganizēti 9 semināri par dažādām ES likumdošanas jomām:
  • IT standartizācija;
  • Konkurences politika;

  • Vides likumdošana un vadība;
  • ITT tirgus un tehnoloģiskā attīstība;
  • Telekomunikāciju likumdošana;
  • Muitas likumdošana;
  • Kvalitātes standarti;
  • Intelektuālais īpašums, autortiesības.
  • Benchmarking

  Semināros kopā piedalījās 200 dalībnieki: LETERA uzņēmumu pārstāvji, kā arī pārstāvji no ITTE nozares asociācijām, Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, Satiksmes ministrijas, universitātēm - LU, RTU; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Eiropas Integrācijas biroja, Patentu valdes, Konkurences padomes, Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisijas un Latvijas Standarta.

  2. ES ekspertu vizītes asociācijā, ar kuru atbalstu tika sagatavots:

  • LEtERA darbības analīze un rekomendācijas darbības uzlabošanai un plānošanai;
  • LEtERA pamatnostādnes un darbības stratēģiskie mērķi;
  • ieteikumi LEtERA statūtu jaunajai redakcijai.

  3. LETERA pārstāvju iepazīšanās vizītes ES asociācijās:

  • Eiropas ITTE nozares asociācijā Briselē (EICTA);
  • Londonas Elektronikas rūpniecības federācijā.

  4. Palielinājusies LETERA atpazīstamība, sekmēta sadarbība starp nozares asociācijām un valsts institūcijām.

  Projekta partneri:

  • Eiropas ITTE nozares asociācija (EICTA - European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology association), kas bija atbildīga par visa projekta vadīšanu;
  • ITTE nozares asociācijas no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas (LEtERA), Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Ungārijas.
  • ICEL - International Co-operation Europe Ltd