This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana

 • Projekta mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu
 • Projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011
  Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2018.gada 31.decembris

  Pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:
  - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
  - vidējiem komersantiem – 60 %;
  - lielajiem komersantiem – 50 %;
  - lielajiem komersantiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem euro, – 30 %.

   

  Darbinieku apmācības tiek plānotas šādās jomās:

  - Dizains
  - Telemātika un loģistika
  - Telemehānika un loģistika
  - Ražošanas inženierzinības un vadība
  - Fizikālās zinātnes
  - Matemātika un statistika
  - Datorzinātnes
  - Inženierzinātnes un tehnoloģijas
  - Ražošana un pārstrāde
  - Vides aizsardzība

  Vairāk informāciju prasiet:
  Projekta vadītājai Dace Uškenekai
  tālrunis: 67288360; e-pasts: dace.uskeneka@letera.lv

  Informācija par aktivitāti pieejama CFLA mājas lapā.