This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Par asociāciju

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) ir brīvprātīga un neatkarīga uzņēmumu apvienība, kas dibināta 1995.gadā.


LETERA ir apvienojušies Latvijas uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kas darbojas elektronikas un elektrotehnikas, optisko iekārtu, informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru, aizsardzības aprīkojuma, aviācijas un kosmosa tehnoloģiju jomās.


LETERA izveidota, lai kopīgi noteiktu un aizstāvētu savu biedru intereses, sekmētu nozares attīstību un popularizēšanu, kā arī veicinātu sadarbību ar citām nozaru asociācijām Latvijā un radniecīgām organizācijām ārvalstīs.


LETERA vēlas konsultēt valdību un valsts pārvaldes institūcijas un sniegt atbalstu, lai Latvijā visefektīvākajā un vispraktiskākajā veidā ieviestu Eiropas Savienības tiesību aktus, kā arī izteikt savus priekšlikumus elektronikas un elektrotehnikas un ar to saistīto nozaru likumdošanas pilnveidošanai.


LETERA vēlas veicināt izglītības un zinātnes attīstību, jaunu uzņēmumu izveidi, esošo uzņēmumu ekonomisko un tehnisko attīstību, kā arī veidot labvēlīgu vidi jauninājumiem, kas rosinātu radīt jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību.


LETERA vēlas, lai darbs nozarē noritētu, pamatojoties uz Eiropas un pasaules brīvas uzņēmējdarbības, godīgas konkurences un tirdzniecības principiem, kuru pamatā ir taisnīgi un vienādi nosacījumi visiem uzņēmumiem.