This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Nozare

Elektronikas un elektrotehnikas nozare viens no visperspektīvākajiem ražošanas segmentiem pasaulē. Nozares uzņēmumu radītie produkti ir pieprasīti visos tautsaimniecības sektoros un tie tiek izmantoti visos produktu attīstības ķēdes posmos. Tas liecina par nozares attīstības potenciālu un nozīmi gan pasaules, gan Latvijas ekonomikā.


Elektronikas un elektrotehnikas nozare kopš 2010.gada ir visstraujāk augošā apstrādes rūpniecības nozare Latvijā, kuras īpatsvars kopējā apstrādes rūpniecības produkcijas izlaidē ir palielinājies no 3,7% 2009.gadā līdz 7,3% 2015.gadā. 2015.gadā kopējais nozares apgrozījums palielinājās par 18,5% un produkcijas izlaide pieauga par 16,7%. Vairāk nekā 90% no visas elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumu saražotās produkcijas tika eksportēta. Eksporta apjomi pieauga par 19,3%, bet realizācijas apjomi vietējā tirgū palielinājās par 11,1%. Nozares galvenais noieta tirgus ir ES, kur 2015.gadā tika realizēti 64% no eksportētās produkcijas. Ražošanas jaudu noslodzes līmenis saglabājas 70% līmenī, kas norāda, ka nozarei vēl ir liels izaugsmes potenciāls.

Nozari raksturojošie rādītāji

nozares_raditaji
Datu avots: LR Ekonomikas ministrijas Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, 2016.gada jūnijs