This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Klasteris

Projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/006 "Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris"

 

Klasteris:

Kopējs sadarbības tīkls, kurā apvienojas komersanti, pētniecības, izglītības un citas saistītās institūcijas, kas darbojas noteiktā reģionā vai nozarē un savstarpēji saistītās nozarēs

 

Klastera mērķis:
Attīstīt jaunu, inovatīvu elektronikas un elektrotehnikas produktu ražošanu, veicināt eksportu un celt klastera dalībnieku konkurētspēju, apvienojot kopējā sadarbības tīklā nozares uzņēmumus, pētniecības un izglītības institūcijas

 

Klastera misija:

 • Apvienojot resursus, zināšanas un labāko nozares pieredzi, padarīt Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozari un katru tās uzņēmumu spēcīgāku un konkurētspējīgāku pasaules tirgū un veicināt pārdošanas un eksporta pieaugumu
 • Veicināt nozares uzņēmumu, pētniecības un izglītības institūciju savstarpēji izdevīgu sadarbību, attīstot inovatīvu un konkurētspējīgu produktu ražošanas ķēdes

Klastera darbības:

 • klastera dalībnieka apgrozījuma un eksporta apjomu pieauguma veicināšanai
 • klastera dalībnieku produktivitātes paaugstināšanai
 • inovāciju un jaunu produktu veidošanai
 • cilvēkresursu attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai
 • viedo specializāciju (RIS3) integrācijai
 • klastera internacionalizācijai
 • klastera ekselences iniciatīvas novērtējumam
 • klastera darbības un klastera īstenoto pasākumu koordinācijai
 • projekta vadības nodrošināšanai

 

Projekta budžets ir 488235,29 EUR, no kā ERAF atbalsta apjoms veido 414999,99 EUR, bet privātais finansējums 73235,30 EUR. Klastera dalībnieki projekta darbību īstenošanai var saņemt atbalstu 85% apmērā.


Projekts tiek īstenots no 2017.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 31.oktobrim