This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Izglītība

Tehniskās jaunrades elektronikas pulciņa programma un mācību materiāli

- Mācību materiāls "Apgūsti robotikas pamatus - SumoBoy"
Mācību materiāls ir paredzēts robotikas pamatu apgūšanai. Tas ir sadalīts tēmās, kas aplūko kādu konkrētu robota uzbūves aspektu, piemēram, elektronikas elementus, motoru vadību u.c. Katrai tēmai ir sagatavots vispārīgs apraksts un darba uzdevumi. Programma ir izstrādāta pilnvērtīgam 6 mēnešu darbam stundās vai ārpus klases nodarbībās ar intensitāti 1,5 astronomiskās stundas nedēļā. Mērķauditorijas vecums: 7.–12.klase. Mācību materiāls ir izmantojams kopā ar robotu izstrādes komplektu "SumoBoy"

- Radioelektronikas pulciņa mācību programma
Radioelektronikas pulciņa mācību programma ir veidota tā, lai audzēkņi apgūtu gan prakstikās iemaņas, gan arī teoriju viegli saprotamā veidā. Tā ir paredzēta dažādām vecuma grupām. Mācību programma ir izstrādāta, ievērojot atšķirīgus skolēnu sākotnējās sagatavošanas līmeņus

- 20 mācību materiālu komplekti bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Radioelektronikas pulciņa nodarbībām
Ilustrēti mācību materiālu komplekti radioelektronikas pulciņa nodarbībām. Izstrādāti 20 mācību materiālu komplekti latviešu valodā, kas paredzēti divām skolēnu vecumu grupām: 8-12 gadi un 12-16 gadi. Mācību komplekti ietver gan teorētisko daļu, gan praktiskos uzdevumus, elektronisko shēmu rasējumus un to montāžas aprakstus. Katram praktiskajam uzdevumam ir sastādīts saraksts ar nepieciešamajiem montāžas komponentiem, materiāliem un instrumentiem

Mācību materiāli radioelektronikas pulciņiem ir kā papildinājums mācību līdzeklim "20 mācību materiālu komplekti bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Radioelektronikas pulciņa nodarbībām". Mācību materiālā vairāk uzmanība ir veltīta praktiskajai daļai, mazāk teorijai. Uzdevumi ir izstrādāti diviem sarežģītības līmeņiem

- Mācību līdzeklis "Elektronikas pamati 1.daļa"
Mācību līdzeklis „Elektronikas pamati 1.daļa” ir paredzēts interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem, 6.–12. klašu skolēniem ar nelielām praktiskām iemaņām elektrisku shēmu lasīšanā un montēšanā

Mācību līdzeklī „Elektronikas pamati 2.daļa” pārsvarā ir iekļauti laboratorijas darbi par tēmām, kas jau apskatītas 1.daļā. Laboratorijas darbi ir paredzēti dažāda vecuma audzēkņiem, sākot no ļoti vienkāršiem uzdevumiem, ko var veikt pat 4.klases audzēkņi, un beidzot ar sarežģītiem darbiem, kas domāti vidusskolēniem

Mācību līdzeklis "Tālsakaru ierīču konstruēšana elektronikas pulciņā" aptver gandrīz visas elektronikas pamatzināšanas. Tas ir īpaši piemērots fizikas skolotājiem, kas vēlas papildus vadīt elektroniskas nodarbības, jo mācību materiālā ir iekļauti arī ar elektribu un elektroniku nesaistīti fizikas jautājumi. Mācību materiāls ir paredzēts dažāda vecuma un līmeņa elektronikas pulciņu audzēkņiem