This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Iestāšanās informācija

Kas var būt Asociācijas biedri?

Par Asociācijas biedriem var būt uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kas darbojas Latvijā un kuru darbība saistīta ar elektronikas un elektrotehnikas, informācijas tehnoloģiju vai telekomunikācijas nozari, kā arī citas juridiskas personas, kuras atbalsta Asociācijas mērķus, tās darbību un Statūtus.


Kas jādara, lai iestātos Asociācijā?

Jāizpilda un jāiesniedz Asociācijas sekretariātā iestāšanās pieteikums.


Kāda ir LETERA dalības maksa?

LETERA dalības maksa tiek noteikta atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma un to aptiprina biedru kopsapulce.

 

Kā notiek uzņemšana par Asociācijas biedru?

Par jaunu biedru uzņemšanu Asociācijā lemj Valde. 
Šaubu gadījumā Valde var nolemt, ka jautājums par dalību Asociācijā tiek izskatīts Asociācijas biedru kopsapulcē, kas attiecīgi pieņem Asociācijas galīgo lēmumu šajā jautājumā. Lēmuma pieņemšanai biedru kopsapulcē nepieciešams divas trešdaļas klātesošo biedru balsu vairākums.