This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

  • Top katalogs par karjeras iespējām jauniešiem „Veiksmes formula”.

  • 2009. gada 16.–20. februārī notiks „Latvijas uzņēmumu atvērto durvju nedēļa”. Projekts „Latvijas uzņēmumu atvērto durvju nedēļa” – jauniešu ekskursijas uz projektā iesaistītajiem uzņēmumiem, lai iepazītu tos klātienē.
  • 2009. gada 16.–20. februārī notiks „Latvijas uzņēmumu atvērto durvju nedēļa”.
    Projekts „Latvijas uzņēmumu atvērto durvju nedēļa” – jauniešu ekskursijas uz projektā iesaistītajiem uzņēmumiem, lai iepazītu tos klātienē.

    Pirms ekskursijām tiek rīkota plaša reklāmas kampaņa visā Latvijā. Projekts norisinās vienu reizi gadā. 2009. gada 16.–20. februārī tas notiks otro reizi. Projekts pirmo reizi norisinājās 2008. gada 18.–22. februārī. Pirmajā gadā piedalījās 23 uzņēmumi un 2300 jaunieši no aptuveni 140 izglītības iestādēm visā Latvijā. Jauniešu vēlme apmeklēt uzņēmumus ir milzīga.

    Lai sagatavotos šim pasākumam, tiek veidots katalogs par karjeras iespējām jauniešiem „Veiksmes formula”. Katalogu gatavo biedrība „Jauniešu konsultācijas” (www.yc.lv).