This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

  • Šodien LEtERA prezidents Ilmārs Osmanis parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ESF projekta

  • Projekta ietvaros plānotas apmācības uzņēmumu vadītāju profesionālajai pilnveidei, svešvalodas un informācijas tehnoloģijās.
  •  

    2008. gada 03. decembrī starp LEtERA un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” tika parakstīts līgums Nr. L-APA-08 0001 par projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem” īstenošanu, turpmāk – Projekts, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātē 1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”.

    Projektā paredzētās apmācības izvēlētas, lai veicinātu elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstību un nozares uzņēmumu konkurētspēju, ko nodrošinātu uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.