This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • Projekts „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem”

 • 2008. gada 03. decembrī starp LEtERA un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” tika parakstīt līgums Nr. L-APA-08 0001 par projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem” īstenošanu, turpmāk – Projekts, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātē 1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”.

  Projekta partneri: 11 LEtERA biedri – SIA „ADI”, SIA „Hanzas Elektronika”, SIA „Lattelecom”, AS „Latvenergo”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA „Lexel Fabrika”, SIA „Maksikoms”, SIA „Micro Dators”, SIA „STE-Vikan” un SIA „ZAAO Systems”.

  Projekta mērķis: nodrošināt nodarbināto apmācības, lai veicinātu elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstību un nozares uzņēmumu konkurētspēju, ko nodrošinātu uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.

  Projekta īstenošanas laiks: no 2009.gada februāra līdz 2009.gada decembrim. Projekta ietvaros LEtERA tika apmācīti 610 LEtERA uzņēmumu darbinieki. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 222685.12 LVL (bez PVN), tajā skaitā pieprasītais ESF finansējums – 130370,30 LVL (bez PVN).

  Projektā tika īstenoti vadītāju profesionālās attīstības un pilnveides kursi, valodu kursi, AutoCAD plāksnes grafikas paātrinātais kurss, intensīvais sagatavošanas kurss Cisco CCNP sertifikācijai un Alcatel ACFE sertifikācijai. Kursus attiecīgi nodrošināja apmācību sniedzēji SIA „Komercizglītības centrs”, SIA „Valodu mācību centrs”, SIA „Kogra” un SIA „ULSI”.

  Informācija par projektu