This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • LEtERA prezidents Ilmārs Osmanis paraksta līgumu ar LIAA par projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” īstenošanu, Līguma Nr. L-KAP-12-0002

 • Līgums par projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” īstenošanu bija starp tiem 11 līgumiem, kuri Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) š.g. 12.septembrī tika parakstīti ar dažādu tautsaimniecības nozaru klasteru vadītājiem, paredzot, ka turpmāko trīs gadu laikā šajos klasteros apvienojušies vairāk nekā 350 uzņēmumi, pētniecības institūcijas, augstskolas, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības kopīgiem spēkiem attīstīs jaunus produktus, apgūs eksporta tirgus un radīs pamatu savas nozares ieguldījuma Latvijas ekonomikā paaugstināšanai nākotnē.

 • Kopējais klasteru programmas finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas ietvaros līdz 2015.gadam ir 3,4 miljoni latu, Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares klasterim piešķirti 298 tūkst. Ls. 

  E&E nozares klastera plānoto aktivitāšu virzieni:
  1. Klastera koordinācija, kopēja attīstības plānošana, sadarbības veicināšana;
  2. Eksporta veicināšana un mārketings, specializācija starptautiskajos tirgū;
  3. Klastera uzņēmumu nodrošināšana ar darbaspēku, nozares tēla veidošana;
  4. Pētniecības un attīstības, inovāciju veicināšana;
  5. Labās prakses elementu ieviešana nozarē produktivitātes paaugstināšanai.

  Piedaloties svinīgajā līgumu parakstīšanā, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts norādīja: “Mūsdienās inovācijas rodas nevis atsevišķa vientuļnieka prātā, bet gan produktīvā un aktīvā sadarbībā starp dažādām jomām, nozarēm un uzņēmējiem. Inovācijas ir sadarbības, nevis norobežošanās rezultāts. Klasteru programma sekmē ļoti vajadzīgo sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem, kas ar komercializētu inovāciju palīdzību cels mūsu uzņēmēju konkurētspēju un eksporta apjomus. Klasteru programma ir viens no “ķieģelīšiem”, kas bruģē ceļu Latvijas ekonomikas izrāvienam.”

  LIAA direktors Andris Ozols norādīja, ka „Turpmāk no uzņēmējiem netiks prasīti dokumenti, kurus iespējams iegūt ar publisko reģistru (piemēram, Lursoft datu bāzu) starpniecību, un mēs pāriesim uz elektronisku dokumentu apriti.”

  LIAA speciālisti norāda – tiek sagaidīts, ka starp Latvijas uzņēmumiem izveidosies tikpat intensīva un radoša sadarbība, kā tas ir citos pasaulē pazīstamos industriālajos klasteros. Tā rezultātā turpmākajos gados pieaugs attiecīgo klasteru uzņēmumu produktu un pakalpojumu atpazīstamība ārvalstu tirgos un to radītā pievienotā vērtība Latvijas ekonomikā.

  Plašāku informāciju par klasteru programmu iespējams skatīt LIAA mājas lapā.
  Informācija sagatavota, izmantojot LIAA plašsaziņas līdzekļiem izplatītos materiālus.