This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • LEtERA piedalās VISC realizētā ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” īstenošanā sadarbībā ar LEtERA biedriem un Somijas sadarbības partneriem

 • Šī gada marta un aprīļa mēnešos LEtERA piedalījās Valsts Izglītības satura centra (VISC) organizētājā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) iepirkumā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstīs” (iepirkuma identifikācijas Nr.VISC 2012/96/ESF, CVP kods: 80000000-4).
 • Projekta ietvaros 10 elektronikas profesionālās izglītības programmas pasniedzējiem tika dota iespēja stažēties pie LEtERA uzņēmumos un Lapland Vocational College, Somijā. Profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji no Rīgas Tehniskās koledžas, Ogres Valsts tehnikuma un Ventspils Valsts tehnikuma stažējās A/S SAF Tehnika, SIA Hanzas Elektronika, SIA Ventspils elektronikas fabrika, SIA VOLBURG un Lapland Vocational College, Somijā. Stažēšanās programmā Latvijā piedalījās astoņi profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji, bet diviem profesionālo mācību priekšmetu pasniedzējiem bija iespēja iepazīt Somijas profesionālā mācību centru struktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu. 

  Stažēšanās ilga 5 dienas (40 stundas), kurās stažieriem iespēja iepazīties ar uzņēmumos ražoto produktu un pakalpojumu klāstu, svarīgākajiem ražošanas procesiem, tehnoloģiskām iekārtām un darba rīkiem, izmantojamiem materiāliem un izejvielām, elektronikas produktos lietojamo komponentu pārskatu, ražošanu reglamentējošiem ārējiem standartiem, kā arī citām aktivitātēm.

  Stažēšanās noslēgumā, stažieri atzinīgi novērtēja stažēšanās programmu un atzina, ka šāda stažēšanās ir nepieciešams organizēt arī nākotnē.


  Stažēšanās Lapland Vocational College, Somijā, foto:

  Stazesanas_elektronika

  Stazesanas_elektronika

  Stazesanas_elektronika