This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

  • LEtERA paraksta līgumu ar LR Ekonomikas ministriju par projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts” īstenošanu Klasteru attīstības programmas ietvaros (Līdzfinansējuma līgums Nr.Līg-2011/08)

  • Projekta mērķis ir Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības veicināšana, attīstot jaunu E&E nozares klastera darbības virzienu aizsardzības un drošības jomā; veidojot klastera starptautisko sadarbību, lai iekļautos starptautiskos projektos un piegāžu ķēdēs; uzsākot jaunus starpnozaru projektus; īstenojot mārketinga pasākumus klastera atpazīstamībai un atbalstot pasākumus jauniešu piesaistei nozarei.
  • LEtERA 2011.gada 31.martā parakstīja ar LR Ekonomikas ministriju Līdzfinansējuma līgumu Nr.Līg-2011/08 par projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts” īstenošanu Klasteru attīstības programmas ietvaros.

    Klasteru attīstības programmas mērķis ir nozaru komersantu un saistīto institūciju (izglītības, pētniecības institūcijas) sadarbības veicināšana, atbalstot kopīgu projektu īstenošanu, tādējādi veicinot ātrāku nozaru un pastarpināti arī pašu komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu ražošanu.