This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

  • LEtERA paraksta līgumu ar LR Ekonomikas ministriju par projekta „Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteru attīstības projekts” īstenošanu Klasteru attīstības programmas ietvaros (Līdzfinansējuma līgums Nr.Līg-2010/11 04.06.2010.)

  • Klasteru attīstības programmas mērķis ir nozaru komersantu un saistīto institūciju (izglītības, pētniecības institūcijas) sadarbības veicināšana, atbalstot kopīgu projektu īstenošanu.
  • LEtERA 2010.gada 04.jūnijā parakstīja ar LR Ekonomikas ministriju Līdzfinansējuma līgumu Nr.Līg-2010/11 par projekta „Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteru attīstības projekts” īstenošanu Klasteru attīstības programmas ietvaros.

    Klasteru attīstības programmas mērķis ir nozaru komersantu un saistīto institūciju (izglītības, pētniecības institūcijas) sadarbības veicināšana, atbalstot kopīgu projektu īstenošanu, tādējādi veicinot ātrāku nozaru un pastarpināti arī pašu komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu ražošanu.

    LEtERA pieteiktā projekta „Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteru attīstības projekts” ietvaros plānots realizēt septiņas aktivitātes, kuru mērķi ir projektu pieteikumu sagatavošana atbalsta saņemšanai darbības programmu „ Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros; labas prakses ieviešana nozarē E&E nozares tehnoloģiju mazo un vidējo uzņēmumu eksporta veicināšanai; nozares izglītības satura pilnveidošana; klastera dalībnieku apmācība par izmaiņām Eiropas Savienības elektromagnētiskās saderības (EMS) direktīvas prasībās, standartos un to pielietošanā; starpnozaru klasteru sadarbības attīstība; projekta aktivitāšu īstenošanas vadība un to rezultātu izmantošana nozares attīstībai.
    Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt līdz 2010.gada 03.decembrim.