This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • LEtERA izsaka atbalstu bērnu un jauniešu interešu izglītībai Pilsētu/novadu pašvaldību atbildīgo speciālistu par tehniskās jaunrades jomu un interešu izglītības iestāžu tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju seminārā Rīgā

 • Šī gada 4.aprīlī LEtERA prezidents Normunds Bergs un LEtERA izpilddirektore Inese Cvetkova piedalījās Pilsētu/novadu pašvaldību atbildīgo speciālistu par tehniskās jaunrades jomu un interešu izglītības iestāžu tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju seminārā Valsts izglītības satura centrā (VISC), Rīgā. 
 • Seminārā tika pārrunātas aktivitātes tehniskās jaunrades jomā Latvijā, uzsvaru liekot uz nepieciešamību jauniešu interesi tehniskajai jaunradei radīt pēc iespējas agrākā vecumā.  Seminārā tika pārstāvēti tehniskās jaunrades pulciņi no visas Latvijas.

  LEtERA prezidents iepazīstināja semināra dalībniekus ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas  nozares vadošajiem uzņēmumiem un to veiksmes stāstiem.
  LEtERA izpilddirektore sniedza prezentāciju par LEtERA realizētajām, pašreizējām un plānotājām aktivitātēm bērnu un  jauniešu interešu izglītībā, tai skaitā projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003 „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” (Līgums Nr. L-KAP-12-0002) ietvaros.  

  LEtERA savas darbības ietvaros aktīvi iesaistās un sniedz atbalstu elektronikas olimpiāžu, konkursu organizēšanā un bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalstam.

  Pasākumā sniegto prezentāciju apskatīt šeit: