This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

  • LEtERA iesniegusi projekta pieteikumu

  • LEtERA iesniegusi projekta pieteikumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā atklātai projektu iesniegumu atlasei finansējuma saņemšanai darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos un saimnieciskās darbības veicēju un biedrību tiešo dalību tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.
  • Projekta īstenošana paredzēta no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim un plānots apmācīs vismaz 1050 uzņēmumu darbiniekus.
    Apmācības paredzētas gan Latvijā, gan ārvalstīs šādās apmācību jomās - dizains; kvalitātes nodrošināšana un vadība; telemātika un loģistika, telemehānika un loģistika, projektu vadība, ražošanas inženierzinības un vadība, datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, transporta pakalpojumi, valodu programmas un darba aizsardzība un drošība.

    Aktivitāte īstenota ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu Klasteru attīstības programmas projekta ietvaros (EM Līdzfinansējuma līguma Nr. Līg.-2010/11).