This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • 2009.gada 29.oktobrī notika seminārs par aktualitātēm Eiropas Savienības direktīvās elektronikas un elektrotehnikas produktu ražotājiem

 • Semināra laikā sniegtās prezentācijas
 • Seminārā sniegtās prezentācijas:

  1. Par izmaiņām Eiropas Komisijas direktīvās RoHS (2002/95/EK „Par bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās”) un WEEE (2002/96/EK „Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem”).
  Ilze Doniņa – Vides ministrija"

  2. Iekārtu testēšanas un sertifikācijas iespējas atbilstoši elektromagnētiskās savietojamības (EMS) direktīvai Latvijā.
  - Ievads Elektromagnētiskās savietojamībā (EMS) - prasības un standarti;
  - Iekārtu testēšanas iespējas Latvijā atbilstoši EMS direktīvai;
  - Testēšanas procedūru secība;
  - Iekārtu sertificēšanas iespējas Latvijā atbilstoši EMS direktīvai;
  - Konsultācijas EMS testēšanās un sertificēšanas jautājumos.
  Vladimirs Novikovs – Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs"

  3. Par aktualitātēm un izmaiņām Eiropas Komisijas EMS direktīvas un standartu prasībās.
  Andris Ruško - Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs"

  Seminārs tika organizēts ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu Klasteru attīstības programmas projekta ietvaros (EM Līdzfinansējuma līguma Nr.624-09/24).