This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Top DVD skolēniem par elektrotehnikas un elektronikas nozari

 • LEtERA projekta "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistemā" ietvaros ir uzsākusi darbu pie DVD izstrādes, kas sniegtu plašāku priekšstatu par elektrotehnikas un elektronikas nozari un ar to saistītajām karjeras iespējām - izglītību un nodarbinātību.
 • LEtERA projekta "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistemā" ietvaros ir uzsākusi darbu pie DVD izstrādes, kas sniegtu plašāku priekšstatu par elektrotehnikas un elektronikas nozari un ar to saistītajām karjeras iespējām, izglītību un nodarbinātību.

  DVD izstrādes mērķis - radīt interesi par nozari un motivēt uzsākt karjeras veidošanu elektrotehnikas un elektronikas nozarē:

 • Nozare un profesiju plašais spektrs,
 • Karjeras izaugsmes iespējas,
 • Izglītības iespējas vidējā un augstākā izglītības līmenī, tālākizglītības iespējas.

  Mērķa auditorija, kurai ir paredzēts šo DVD izplatīt, ir 7. - 9. un 10. - 12. klašu skolēni.

  DVD saturu tiek plānots veidot divējādi:

 • video materiāls 10 - 12 minūšu garumā, kas radītu jauniešos interesi un rosinātu veidot karjeru šajā nozarē,
 • informatīvo tekstu materiāls (teksti, grafikas, tabulas), kas satur detalizētu informāciju par:
  - elektrotehnikas un elektronikas nozari,
  - karjeras veidošanas iespējām nozarē,
  - izglītības iespējām, lai veidotu karjeru šajā nozarē.