This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Seminārs par EKODIZAINU š.g. 3.jūnijā

 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (CFI) sadarbībā ar Berlīnes Fraunhofera drošuma un mikrointegrācijas institūtu (IZM) Eiropas Komisijas projekta ietvaros piedāvā Jums piedalīties seminārā par ekodizainu.
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (CFI) sadarbībā ar Berlīnes Fraunhofera drošuma un mikrointegrācijas institūtu (IZM) Eiropas Komisijas projekta ietvaros piedāvā Jums piedalīties seminārā par ekodizainu.

  Seminārs norisināsies Rīgā 2005.gada 3.jūnijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Semināra sākums plkst. 9.30. Dalība seminārā, pusdienas un izdales materiāli par ekodizainu ir bez maksas.

  Seminārā aicinām piedalīties gan valdības un pašvaldību institūciju pārstāvjus, gan nevalstiskās organizācijas, gan citus interesentus. Īpaši tiek aicināti mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, kas ir projekta galvenā mērķauditorija.

  Kopumā Eiropā paredzēta 28 semināru virkne kā informatīvā kampaņa, kas iepazīstina ar ES likumdošanas bāzi un videi draudzīgiem risinājumiem, kā uzņēmumiem darboties biznesā un gūt panākumus saskaņā ar jauno likumdošanu vides aizsardzības jomā. Semināru aktīvais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīva 2002/95/EK par bīstamo ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS), kas iever arī bezsvina lodēšanu, un stājas spēkā no 2006.gada 1.jūlija.

  Seminārā Rīgā pirmajā daļā ar referātu uzstāsies pārstāvis no Fraunhofera institūta. Semināra otrā daļa paredzēta diskusijām, kurās ar savu pieredzi, jautājumiem un ierosinājumiem aicināti uzstāties visi semināra dalībnieki.

  kampanalatv.docMateriāls par seminārā ietvertajiem jautājumiem.

  Lai iepazītos ar detalizētu semināra programmu un citu informāciju, apmeklējiet: http://www.EcoDesignARC.info

  Pieteikumus dalībai seminārā, jautājumus un citu informāciju sūtiet:
  Dr. Gunārs Bajārs LU Cietvielu fizikas institūts Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Tel.: 7187817; 9579841 gunars.bajars@gmail.com