This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Š.g 28. martā notika gadskārtējā LEtERA biedru kopsapulce

 • Š.g. 28.martā viesnīcā AS Latvenergo notika ikgadējā LEtERA biedru Kopsapulce, kurā tika sniegts pārskats par asociācijas darbību 2006.gadā un apspriesti asociācijas turpmākie darbības virzieni.

  Uz Kopsapulci tika uzaicināti:

  • Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš,
  • Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle;
  • LIAA Investīciju un tirdzniecības veicināšanas departamenta direktore Aija Jaunzeme.

  Par LEtERA prezidentu tika izvirzīts un vienbalsīgi ievēlēts SIA Hanzas Elektronika Valdes priekšsēdētājs ILMĀRS OSMANIS.

  Kā arī tika apstiprināts jauns LEtERA Valdes sastāvs:

  • Vitālijs Aišpurs - SIA Arcus Elektronika direktors
  • Normunds Bergs – AS SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs
  • Jānis Bikše – SIA Systems USA valdes loceklis
  • Jānis Nipers – RTK direktora vietnieks
  • Leonīds Ribickis – RTU zinātņu prorektors
  • Gundars Strautmanis – SIA Lattelekom prezidents
  • Alvis Vagulis – SIA LEXEL Fabrika direktors
  • Mārtiņš Tiknuss – AS Dambis attīstības un tehniskais direktors
  • Aigars Meļko – AS Latvenergo valdes loceklis
  • Dzintars Zariņš – SIA Dozimetrs direktors

  LEtERA prezidenta Vitālija Aišpura ziņojums

  AS "Latvijas Zaļais Elektrons" valdes priekšsēdētāja Ulda Vītes prezentācija

  LIAA Investīciju un tirdzniecības veicināšanas departamenta direktores Aijas Jaunzemes prezentācija