This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

  • Projektā uzsākts jau 6.ceturksnis

  • Projektā "Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai" (Līguma Nr. L-APA-10-0019) uzsākts jau 6.ceturksnis.
  • Tikko kā noslēdzies valodu apmācību iepirkums, kurā konkurences apstākļos labāko piedāvājumu iesniedza SIA "Alius Lingua". Pēc LIAA atdzinuma par iepirkuma procedūru, tiks uzsāktas arī apmācības. Drīz noslēgsies arī AS "Latvenergo iepirkumi". SIA "SAF Tehnika" darbinieki dosies papildināt zināšanas ārvalstu kursos. Projekta ietvaros tiek gatavotas vēl vairākas tehniskās specifikācijas, lai pēc to izvērtēšanas varētu uzsākt iepirkuma procedūras un uzsākt uzņēmumiem nepieciešmo kursu apmācības, spēcinot darbinieku zināšanas nepieciešamajās jomās.

    Atgādinām, ja projekts vēlkjoprojām ir atvērt arī jūsu uzņēmumam - izmantojiet lielisko iespēju saņemt ESF atbalstu līdz pat 78% apmērā no apmācību izmaksām. Vairāk informācijas iegūsiet kontaktējoties ar Projektu vadītāju - Ģirtu Eldmani - tālr: 67288397.