This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Nodibināta A/S

 • Š.g 22.novembrī ir reģistrēta jauna akciju sabiedrība "Latvijas Zaļais elektrons" (LZE), kas nodarbosies ar elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu.
  LZE dibinātāji ir SO "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" un SO "Latvijas Datortehnoloģiju asociācija".
 • On November 22, 2004 is registered new Joint stock company named "Latvian Green Electron" (LZE), which will deal with electric and electronic waste management.

  The founders of LZE are two public organisations "Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association" Š.g 22.novembrī ir reģistrēta jauna akciju sabiedrība Latvijas Zaļais elektrons (LZE), kas nodarbosies ar elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu.

  LZE dibinātāji ir SO "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" un SO "Latvijas Datortehnoloģiju asociācija".

  LZE galvenie darbības mērķi:
  • ražotāju brīvprātīgās atbildības principu ieviešana elektrisko un elektronisko preču apsaimniekošanā Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas prasībām;
  • efektīvu un integrētu elektrisko un elektronisko preču atkritumu apsaimniekošanas procesu nodrošināšana organizācijas dalībniekiem;
  • ilgtermiņa stratēģijas veidošana elektrisko un elektronisko preču atkritumu reģenerācijas programmu īstenošanā;
  • iedzīvotāju un ražotāju izglītošana resursu taupīgai izmantošanai.