This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā darba devējiem iespēju saņems ESF atbalstu bezdarbnieku apmācībai savā uzņēmumā

 • 2013.gadā LETERA un Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) noslēdza Līgumu par sadarbību Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošanā:
  Eiropas Sociālā fonda „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (Nr.1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) aktivitātes „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” pilotprojekts.
  Sadarbības līguma ietvaros LETERA biedriem, kā darba devējiem, ir iespēja saņemt ESF atbalstu bezdarbnieku apmācībai savā uzņēmumā.
 • Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ir bezdarbnieka praktiskā apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai šādās nozarēs:
  apstrādes rūpniecība (NACE 2.red.: C10-33);
  - transports un loģistika (NACE 2.red.: H49-52);
  - tūrisms (NACE 2.red.: I55, N79);
  - informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (NACE 2.red.: J61-62).
  Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi. To organizē, ja darba devējs, uzsākot Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs, nodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem un uzņemas saistības pēc apmācības pabeigšanas turpināt nodarbināt vismaz 2 darbiniekus attiecīgajā darbā vismaz 6 mēnešus un mēnesī izmaksāt vismaz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.
  Bezdarbnieki darba devējam jāapmāca no jauna izveidotās darba vietās vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms bezdarbnieka mācību uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.
   
  Darba devēja ieguvumi un Nodarbinātības valsts aģentūras finanšu atbalsts:
    laika un finanšu resursu ekonomija darbinieku atlasē
    uzņēmuma specifikai praktiski apmācīts darbinieks
    EUR 284.57 par viena bezdarbnieka apmācību 
  (ekspertu un darba vadītāju pakalpojumu izmaksu segšanai)
    EUR 28.46 par viena bezdarbnieku 
  (obligāto veselības pārbaužu veikšanas izmaksu segšanai)
   EUR 1138.30 par katru bezdarbnieku, kurš pēc apmācības nodarbināts 6 mēnešus
    bezdarbniekiem ar invaliditāti - izmaksu segšana par asistenta, surdotulka un ergoterapeita pakalpojumiem
   
  Vairāk informācijas par Eiropas Sociālā fonda „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (Nr.1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) aktivitātes „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” pilotprojekts atradīsiet šeit.