This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

  • LR Ekonomikas ministrija organizē semināru par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu

  • LR Ekonomikas ministrija organizē semināru uzņēmējiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kas notiks š.g. 12.maijā pulkst. 14:00
  • Rūpniecības efektivitātes paaugstināšanai Eiropas Kopienā tiek piemērots kopējs muitas tarifs. Lai stimulētu ekonomisko aktivitāti Kopienas teritorijā, ir iespējams atcelt muitas maksājumus izejvielām, nepabeigtām precēm vai sastāvdaļām, kas nav pieejamas Kopienas teritorijā, lai sekmētu sarežģītāku produktu ražošanu ar augstāku pievienoto vērtību.

    Muitas nodokļu atcelšanas un tarifu kvotu iesniegumus ir jāsagatavo noteiktā kārtībā un ļoti precīzi, atbilstoši speciāli noteiktiem pielikumiem pie Komisijas komunikācijas 31998Y0425(01) attiecībā uz muitas nodokļa atcelšanu un kvotām.

    Šajā sakarā LR Ekonomikas ministrija organizē semināru uzņēmējiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kas notiks š.g. 12.maijā pulkst. 14:00 (Brīvības iela 55, II korpuss, lielā zāle), kurā Finanšu ministrijas Muitas likumdošanas departamenta speciālisti detalizēti izklāstīs pieteikumu aizpildīšanas kārtību, kā arī kā lietot CIRCA datu bāzi un atbildēs uz uzņēmēju jautājumiem.