This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • LEtERA uzņēmumi veic savu darbinieku apmācību

 • LEtERA sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noorganizējusi 38 dažādus apmācības kursus uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšanai.
 • Sākot no 2006.gada oktobra un līdz 2007.gada beigām nacionālās programmas projekta „Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības” ietvaros LEtERA sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noorganizējusi 38 dažādus apmācības kursus uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšanai. Mācībās piedalījušies kopā 473 darbinieki no 15 LEtERA uzņēmumiem. Galvenie apmācību virzieni bija: projektu vadībā, IT- un tīklu tehnoloģijas, IPS-standartu lodēšanas kursi, kvalitātes vadība un citi.

  Vairākiem apmācību kursiem tika uzaicināti vieslektori, kā arī tika organizēti uzņēmumu darbinieku braucieni mācībām ārzemēs.

  Nākamajā 2008.gadā tiks organizētas svešvalodu apmācības, IT- un tīklu tehnoloģiju apmācības, kursi enerģētikas jomā.

  Projekta ietvaros LEtERA biedru uzņēmumu darbinieku apmācības turpināsies līdz 2008.gada 31.maijam.

  Projekta ietvaros organizētās apmācības