This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • LEtERA iesniegusi vairākus elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekta pasākumu pieteikumus ES fondu finansējumam

 • SO „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” sadarbībā ar pašvaldībām, augstskolām un vidējās profesionālās izglītības iestādēm 2004.gada laikā ir sagatavojusi projektu „Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts”, kura ietvaros paredzēti pasākumi elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstībai Latvijā.
 • SO „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) sadarbībā ar pašvaldībām, augstskolām un vidējās profesionālās izglītības iestādēm 2004.gada laikā ir sagatavojusi projektu „Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts”, kura ietvaros paredzēti pasākumi elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstībai Latvijā.

  Decembra sākumā tika iesniegts pieteikums finansējuma piesaistei projekta komponentei, kas saistās ar cilvēkresursu attīstības sadaļām.

  Projekts, kura mērķis ir veicināt elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares izaugsmi, attīstot nozares vajadzībām atbilstošu vidējo profesionālo un augstāko izglītību Latvijas reģionos, ir iesniegts LR Finanšu ministrijas izsludinātajā Phare 2003 programmas „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” projektu konkursā pasākumā „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība”.

  Phare projekta „Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts: izglītības attīstīšana reģionos” iesniedzējs ir LEtERA, bet kā partneri tajā piedalās Ventspils pilsētas dome, Ventspils Augstskola, Ogres pilsētas dome, Ogres Arodģimnāzija.

  Projekta kopējā plānotā summa ir apmēram 400 000 EUR un tā ietvaros tiks:
  • Attīstīta elektronikas programmu apmācība Ogres Arodģimnāzijā – paredzēta iekārtu piegāde, mācību materiālu izstrāde un iegāde, personāla apmācības;
  • Attīstīta elektronikas programmu apmācība RTU Ventspils filiālē un Ventspils Augstskolā (mēbeļu un biroja infrastruktūras, kā arī mācību laboratorijas iekārtu piegāde, pasniedzēju apmācība un elektronikas programmas kursu pilotprojekti RTU Ventspils filiālē) pilnas bakalaura līmeņa elektronikas apmācības ieviešanai Ventspilī;
  • Veicināta sadarbība starp izglītības iestādēm un nozares uzņēmumiem (sabiedrības informēšanas pasākumi uzņēmumiem un jauniešiem, pētījums par nozarei nepieciešamajām apmācībām reģionos).

  LEtERA kā projekta pieteicējs ir arī diviem citiem ar E&E nozares attīstības saistošiem projektiem - darba tirgus pētījumi.
  Pieteiktajos projektos daudz dziļāk tiks pētītas un risinātas E&E nozares attīstības stratēģijā nodefinētas problēmas. Pētījuma rezultātu efektīva ieviešana ievērojami veicinās visas E&E nozares attīstību gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Pētījuma rezultāti būs pielietojami arī saistītās inženiertehniskās ražošanas nozarēs.

  Viens no šiem iesniegtajiem projekta pieteikumiem ir – „Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares ražošanas uzņēmumos”.

  Projekta mērķis – rast risinājumu vienai no (E&E) nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – cilvēkresursu trūkumam, izpētot un izstrādājot rekomendācijas un darbības plānu cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaisti E&E nozarē, kā arī risināt cilvēku ar invaliditāti bezdarba un izglītības pieejamības E&E specialitātēs problēmas.

  Projekta rezultāti attiecīgi būs situācijas izpēte par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un izglītības iespējām inženiertehniskā sektorā un rekomendācijas situācijas uzlabošanai, kā ieviešanas plāns invalīdu nodarbināšanai abos E&E nozares mērķa uzņēmumos.

  Otrs projekta pieteikums ir iesniegts Sabiedrības integrācijas fondam – „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkums novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.

  Šī darba tirgus pētījuma vispārējais mērķis ir rast risinājumu vienai no elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkumam – vidējā un augstākā līmeņa speciālisti (tehnologi un inženieri). Pētījuma ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas un ieviešanas plāns identificēto problēmu novēršanai, veicot tam nepieciešamo izpēti un datu analīzi.

  Patreiz par augstākminētajiem LEtERA pieteiktajiem projektiem vēl tiek gaidītas atbildes no projektu pieteikumu vērtēšanas komisijām.