This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Izveidots Baltijā modernākais elektronikas iekārtu testēšanas centrs

 • 14.februārī tika atklāts Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas izveidotais Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs (LEITC).
 • Testēšanas centra izveides mērķis ir veicināt jaunu, konkurētspējīgu elektronikas un elektrotehnikas produktu izstrādi Latvijā un inženiertehniskās izglītības un pētniecības attīstību RTU. Ieguvēji no centra izveides būs arī patērētāji, jo Patērētāju tiesību aizsardzības centram būs plašākas iespējas pārliecināties par Latvijas tirgū pieejamo elektronikas ierīču atbilstību kvalitātes prasībām.

  Vērienīgo LEITC izveides projektu realizēja Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA), piesaistot Phare programmas un asociācijas biedu finansējumu. Centra izveidē ieguldīts vairāk nekā 1 miljons eiro.

  „Šis ir lielisks piemērs vienas nozares uzņēmumu ciešai sadarbībai, kas ļāvusi piesaistīt Eiropas Savienības un valsts finansējumu jaunu un modernu tehnoloģiju iegādei. Centra izveide būs stimuls jaunu zinātnisku pētījumu un atklājumu veikšanai, sekmējot inovatīvu risinājumu pielietošanu augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanā. Zinātniskā potenciāla prasmīga izmantošana rūpniecībā veicinās nozares un līdz ar to arī visas tautsaimniecības ilgspējīgu izaugsmi,” LEITC atklāšanas laikā atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Aigars Štokenbergs.

  Katra elektroniska iekārta izstaro elektromagnētiskos viļņus apkārtējā vidē, tādejādi radot varbūtēju kaitējumu un traucējumus, savukārt vides elektromagnētiskais starojums un citi faktori var ietekmēt iekārtu darbību un drošību. LEITC aprīkots ar iekārtām šo starojumu mērīšanai un savstarpējo iedarbību izpētei.

  Centrs spēs piedāvāt kompleksus pārbaudes pakalpojumus elektromagnētiskās saderības un elektrodrošības jomā atbilstoši ES prasībām. Testēšanas centrā veiktās pārbaudes ļaus ražotājam spriest par produkta atbilstību CE zīmes prasībām. Tas palielinās Latvijas ražotāju konkurētspēju Eiropā, un sniegs konsultācijas uzņēmumiem.

  „Šī testēšanas centra izveide padarīs jaunu produktu izstrādi ievērojami ātrāku un lētāku. Līdz šim mūsu saražoto iekārtu paraugi bija jāsūta testēt uz ārzemēm , kas prasīja ievērojamas izmaksas uzņēmumiem, kā arī laika patēriņu. Tagad visus nepieciešamos testus varēsim veikt Rīgā. Izveidotais centrs nākotnē tiks paplašināts, papildinot to ar nozarei svarīgām testēšanas iespējām,” testēšanas centra izveides nepieciešamību skaidro LEtERA prezidents Vitālijs Aišpurs.

  LEITC darbinieku rīcībā ir unikāla mērījumu kamera ar darba diapazonu līdz 40 GHz un pati modernākā mēraparatūra Baltijas valstīs no vadošiem šīs nozares ražotājiem, kas ierindo to Pasaules testēšanas centru saimē. LEITC darbinieki ir RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes absolventi, kuri izvēlējušies turpināt karjeru akadēmiskajā un pētniecības jomā.

  LEITC nodrošinās tehnisko bāzi RTU zinātniskās pētniecības darbam elektromagnētiskās savietojamības jomā un inovatīvu tehnoloģiju izstrādei. RTU zinātņu prorektors Leonīds Ribickis atzīst: „Testēšanas Centrs būs milzīgs ieguvums ne vien Latvijas uzņēmējiem, bet arī zinātniekiem, jo centrā varēs īstenot starptautiska mēroga projektus un pieaicināt augstas klases speciālistus, tā veidojot piemērotu vidi zināšanu un kontaktu uzkrāšanai. Centrs būs lieliska bāze inovatīvu tehnoloģiju izstrādei un pavērs iespēju projektos iesaistīt RTU mācībspēkus un studentus, ceļot kopējo inženieru izglītības līmeni. Laboratorijas izveide veicinās arī ārzemju zinātnieku piesaisti, kas, izmantojot moderno aparatūru un aprīkojumu, RTU varēs izstrādāt zinātniskos darbus.”

  Jaunizveidotā laboratorija dos iespēju arī patērētājiem pārliecināties par elektronikas ierīču drošību un atbilstību izvirzītajām prasībām. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore (PTAC) Baiba Vītoliņa: „Mēs esam ļoti ieinteresēti elektronikas iekārtu testēšanas centra izveidē Latvijā. Līdz šim piedāvāto testu klāsts pie mums bija nepietiekams, piemēram, elektronikas rotaļlietu drošību pārbaudījām Vācijā. Tiklīdz darbu uzsāks laboratorija Latvijā, mūsu iespējas pārbaudīt tirgū pieejamos izstrādājumus un pasargāt patērētājus no nekvalitatīviem ražojumiem būs ievērojami lielākas.”pg leitc_6.jpg leitc_6_m.jpg