This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • Izsludinām Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkursu 2014. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 18.decembris – 2014.gada 20.janvāris.

 • Konkurss tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” aktivitātes „Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu atbalsts” ietvaros (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003, Līguma Nr. L-KAP-12-0002). Aktivitāte tiks turpināta arī 2015.gadā.
 • Organizatori: Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru.

  Konkursa mērķis: atbalstīt bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņus elektronikas novirzienā, veicinot audzēkņu spēju un talantu attīstīšanu un pilnveidošanu, kā arī zināšanu un iemaņu nostiprināšu un papildināšanu. 
  Konkursa dalībnieki: Interešu izglītības pulciņi, jaunrades centri, individuāli skolotāji, kas pastiprināti nodarbojas ar skolēnu sagatavošanu fizikas jomā.

  Prasības konkursa pieteikumam:
  1. Konkursa pieteikums sagatavojams datorrakstā, izmantojot Pielikuma Nr.1 un Nr.2 formu, pirmo lapu izdrukājot uz izglītības iestādes vai bērnu un jauniešu ārpusskolas iestādes veidlapas. Pieteikumu konkursam var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.
  2. Pieteikums iesūtāms: līdz 2014.gada 20.janvārim uz adresi: letera@letera.lv vai pa pastu uz adresi: 
            Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”
            Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011

  Pieteikumu vērtēšana un atbalsta piešķiršana: Pieteikumus vērtē nozares uzņēmumu vadības izveidota komisija, kas lemj par atbalsta piešķiršanu konkursa dalībniekiem. 

  Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts līdz 2014.gada 31.janvārim, un informācija konkursa dalībniekiem par to tiek izsūtīta līdz 2014.gada 7.februārim.

  Atbalsts: Atbalsts tiks piešķirts labākajiem konkursa dalībniekiem (pulciņiem) atbilstoši pulciņa dalībnieku skaitam pieejamajai summai saskaņā ar konkursa nolikumā norādīto iedalījumu pēc audzēkņu skaita.

  Vērtēšanas komisija var lemt par pieprasītā atbalsta samazināšanu, atkarībā no atbalsta pretendentu skaita, kā arī par papildus finansējuma piešķiršanu, izvērtējot pieprasītā atbalsta efektivitāti un ilgtspēju. 

  Kontaktpersonas:
  LEtERA izpilddirektore Inese Cvetkova un LEtERA projektu vadītāja Ilze Segliņa
  tālr.67288360, e-pasts: letera@letera.lv 

  Pielikums Nr.1 - Pieteikuma veidlapa