This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • LEtERA biedru sapulce

 • Šā gada 27. martā notika LEtERA biedru Kopsapulce, kurā tika prezentēts pārskats par asociācijas darbību 2007. gadā.
 • Šā gada 27. martā notika LEtERA biedru Kopsapulce, kurā tika prezentēts pārskats par asociācijas darbību 2007. gadā.

  Uz sapulci tika uzaicināti viesi:

 • Māris Ēlerts - LIAA direktora vietnieks
 • Astrīda Burka - EM Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta direktore
 • Andris Alksnis - LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītājs
 • Iveta Strupkāja - LIAA Investtīciju un tirdzniecības veicināšanas departamenta projektu vadītāja
 • Uldis Vīte - AS "Latvijas Zaļais elektrons" valdes priekšsēdētājs
 • Vladimirs Novikovs - nodibinājuma "Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs" direktors

  Par LEtERA prezidentu tika izvirzīts un vienbalsīgi ievēlēts SIA Hanzas Elektronika valdes priekšsēdētājs ILMĀRS OSMANIS

  Sapulcē tika ievēlēta LEtERA valde šādā sastāvā:

 • Vitālijs Aišpurs - SIA Arcus Elektronika
 • Dzintars Zariņš - SIA Dozimetrs
 • Normunds Bergs - AS SAF Tehnika
 • Jānis Bikše - SIA Systems USA
 • Jānis Nipers - Rīgas Tehniskā koledža
 • Leonīds Ribickis - Rīgas Tehniskā universitāte
 • Gundars Strautmanis - SIA Lattelecom
 • Alvis Vagulis - SIA LEXEL Fabrika
 • Aigars Meļko - AS Latvenergo
 • Viktors Kononovs - SIA Volburg