This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

  • Ziņojums par direktīvas 2002/96/EK "Par elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumiem" ieviešanu ES valstīs

  • Anglijas konsultantu firma Perchards ir sagatvojusi pārskatu par situāciju ES valstīs uz 2005.gada jūliju direktīvas "Par elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumiem" transpozīcijā
  • Anglijas konsultantu firma Perchards ir sagatvojusi pārskatu par situāciju ES valstīs uz 2005.gada jūliju direktīvas "Par elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumiem" transpozīcijā.

    "Transposition of the WEEE and RoHS directives in other EU member states"