This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

News

 • 2009.gada novembrī saņemts LIAA apstiprinājums par projekta „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem” (LIAA līguma Nr. L-APA-08-0001) atbalsta finansējuma izmaksu

 • 2009.gada 30.septembrī LEtERA iesniedza LIAA projekta starpposma pārskatu, kurā tika pieprasīta atbalsta finansējuma izmaksa par mācībām, kuras noslēgušās līdz 2009.gada 01.jūlijam.
 • Atbalsta finansējuma izmaksas tika pieprasītas par 165 darbiniekiem, kuri projekta ietvaros piedalījās sekojošos apmācību kursos: 
  Specializētais vispārējās un lietišķas angļu valodas kurss; 
  Biznesa korespondence; 
  Franču valoda; 
  Zviedru valoda; 
  AutoCAD plāksnes grafikas paātrinātais kurss (6 grupas).

  2009.gada 02.novembrī LEtERA saņēma LIAA vēstuli, ar kuru tika apstiprināta atbalsta finansējuma izmaksa par iepriekš minētajām mācībām.

  Izmaksas, kuras netika iekļautas un pieprasītas šajā starpposma pārskatā, tiks pieprasītas noslēguma pārskatā. 
  Noslēguma pārskatu LEtERA iesniegs LIAA 15 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, t.i. līdz 2010.gada 20.janvārim.